Vi utför följande tjänster

Omsorgs- och serviceinsatser och delegerade/ instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ett nära samarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller dietist.

 Vi erbjuder följande tilläggstjänster

 Vi erbjuder många tilläggstjänster med RUT-avdrag så som

Vill du veta mer om vilka tilläggstjänster vi erbjuder och vad de kostar? Kontakta oss så berättar vi mer.