Presentation

Alfa Hemtjänst erbjuder omsorgs- och serviceinsatser, delegerade/ instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi täcker hela Halmstads kommun och är godkända av kommunen. Företagets ledning har en omfattande kompetens inom äldre- och social omsorg.Området psykisk ohälsa ligger ledning särskilt varmt om hjärtat, finns en bred erfarenhet från detta. Speciella krav kommer att bemötas med kunskap och erfarenhet.

Det är särskilt viktigt för oss att värna och respektera var och ens rätt till privatliv.

Kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning är ledord för oss. Du kommer att bli erbjuden en kontaktperson som tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan. Av planen ska framgå dina behov och önskemål, både fysiska, sociala, psykiska och existentiella. Vår målsättning är att stärka dig till ett självständigt och meningsfullt liv med möjlighet att bo kvar hemma så länge du önskar.

Insatserna utförs med stor hänsyn till dina behov, önskemål och förväntningar. Vi tillgodoser även behov av stöd till anhöriga och närstående, då vi ser dem som en stor resurs.

Övrigt

För att du ska känna dig trygg bär vår personal ID-brickor samt väl synlig namnskylt. Vi kommer att hantera klagomål och synpunkter på ett effektivt sätt med ändamålet att kontinuerligt förbättra de utförda tjänsterna. Därför är dina åsikter, synpunkter eller klagomål gällande vårt arbete viktigt och du är alltid välkommen att kontakta oss. Vi garanterar dig inflytande, delaktighet och trygghet.