Vår kompetens

Vi är mycket måna om att leverera bra kvalitet därför är kompetens både viktigt och nödvändigt för att du som kund ska känna dig trygg.

Ett trevligt professionellt bemötande med ett stort leende är något vi hela tiden strävar efter.

Personalen är undersköterskor/vårdbiträde med god kompetens inom äldreomsorgsarbetet. Vi har ständigt kompetensutveckling inom områden som demens, nutrition och psykisk funktionsnedsättning.

Vi värnar om våra kunder och vi strävar alltid att kunden får samma personal eftersom kontinuiteten i relationen är viktig för oss. Vi strävar även för att den enskilde kunden ska få hjälp av personal som talar den enskildes modersmål.