Alfa Hemtjänst
Vi erbjuder omsorgs- och serviceinsatser i hela Halmstad och Laholms kommunAlfa med hjärtat AB


Alfa med hjärtat AB
Vi erbjuder omsorg anpassad efter dig som individ.
Det innebär att stöd, omvårdnad och service utgår från dina behov, förutsättningar och önskemål.

Målet är att verksamheten bygger på relationen mellan kund och personal. Att den som hjälper har kunskap om kundens livssituation och önskemål så att stödet kan ges med flexibilitet, inlevelse och skapa välbefinnande hos kunden.

Detta uppnår vi genom en hög personalkontinuitet där vi alltid strävar efter att kunden får samma personal. Ett respektfull bemötande präglar vårt arbete och den enskilde har ett direkt inflytande över sina dagliga rutiner med ändamålet att livskvaliteten behålls.Kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning är ledord för oss.
Halmstad

Telefon: 035-100101
E-post: info@alfahemtjanst.nu

Adress
Österängsgatan 50, 30253 Halmstad

Laholm

Telefon: 0430-10342
E-post: laholm@alfahemtjanst.nu

Adress
Idrottsgatan 4, 31275 Våxtorp


Telefontider
07:00 - 19:00
Alla Dagar