Alfa Hemtjänst
Vi erbjuder omsorgs- och serviceinsatser i hela Halmstad och Laholms kommunOmsorg


Insatser som utförs

Omsorg- och serviceinsatser samt delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ett nära samarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller dietist.
Vi har även ett gott samarbete med demensteamet/ demenssamordnare som kontinuerligt
både utbildar och handleder personalen i demenskunskap.Avlösning
Du som ger omvårdnad till sammanboende anhörig, kan få hjälp med avlösning i hemmet.
Avlösningen beviljas för att du ska få tid för dig själv, få möjlighet att slappna av utan att oroa dig och att du ska få tid för dina egna intressen.

Avlösningsservice är kostnadsfritt upp till 20 timmar per månad i Halmstads kommun och upp till 12 timmar per månad i Laholms kommun.

Avlösning beviljas också av biståndshandläggare av respektive kommun.Halmstad

Telefon: 035-100101
E-post: info@alfahemtjanst.nu

Adress
Österängsgatan 50, 30253 Halmstad

Laholm

Telefon: 0430-10342
E-post: laholm@alfahemtjanst.nu

Adress
Idrottsgatan 4, 31275 Våxtorp


Telefontider
07:00 - 19:00
Alla Dagar