Alfa Hemtjänst
Vi erbjuder omsorgs- och serviceinsatser i hela Halmstad och Laholms kommunHemtjänst och lagar


Insatser som utförs

Hemtjänsten är en viktig resurs för att nå målet att bo självständigt under trygga förhållanden.
Hemtjänsten kompletterar det du inte klarar av att göra själv.

Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig service och omvårdnad.
Hemtjänst kan beviljas på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av sociala skäl och ges som bistånd enligt socialtjänstlagen.

Lagen om valfrihet LOV

Halmstads kommun och Laholms kommun tillämpar valfrihet i hemtjänsten enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem.
Det innebär att du kan välja vem som ska utföra dina beviljade insatser som du får under dagtid, klockan 07–23.
När du beviljas insatser i form av hemtjänst så kommer biståndshandläggaren att ge dig information om valfrihetssystemet och vilka leverantörer du kan välja mellan.
Gör du inte ett aktivt val blir du tilldelad en utförare utifrån en turordningslista.


Kan jag göra om mitt val?

Det är enkelt för dig att byta utförare när du vill.
För att göra detta använder du blanketten för val eller byte av utförare.
Du kan vända dig direkt till din biståndshandläggare.
Du har 14 dagars uppsägningstid och du behöver inte motivera ditt byte.

Du är också välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.

Pris

Priset för privat hemtjänst är detsamma som du har i kommunal hemtjänst, dvs du betalar samma belopp oavsett vem du väljer som utförare.

Du betalar din avgift till kommunen och inte till hemtjänsten.


Halmstad

Telefon: 035-100101
E-post: info@alfahemtjanst.nu

Adress
Österängsgatan 50, 30253 Halmstad

Laholm

Telefon: 0430-10342
E-post: laholm@alfahemtjanst.nu

Adress
Idrottsgatan 4, 31275 Våxtorp


Telefontider
07:00 - 19:00
Alla Dagar