Alfa Hemtjänst
Vi erbjuder omsorgs- och serviceinsatser i hela Halmstad och Laholms kommunGenomförandeplan

Du kommer att bli erbjuden en kontaktman som tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan.
Av planen ska det framgå dina behov och önskemål, både fysiska, sociala, psykiska och existentiella. När genomförandeplanen görs har du möjlighet att ta med en anhörig eller annan närstående om du så önskar. Det finns också alltid möjlighet att byta kontaktperson. Vi tillgodoser även behov av stöd till anhöriga och närstående, då vi ser dem som en stor resurs.

Exempel på vad du kan få hjälp med

  • Personlig omvårdnad som dusch och på- och avklädning, förflyttning mm.
  • Serviceinsatser som städ, tvätt och inköp.
  • Promenader, ledsagning.
  • Avlösning service

Halmstad

Telefon: 035-100101
E-post: info@alfahemtjanst.nu

Adress
Österängsgatan 50, 30253 Halmstad

Laholm

Telefon: 0430-10342
E-post: laholm@alfahemtjanst.nu

Adress
Idrottsgatan 4, 31275 Våxtorp


Telefontider
07:00 - 19:00
Alla Dagar